De psychologie van het overstappen: Proceedings beschikbaar

Categorie : Movinnio, Movinnio-events, Proceedings
De psychologie van het overstappen: <b>Proceedings beschikbaar</b>

Om het overstappen van de ene naar de andere modaliteit makkelijker te kunnen maken, moet je goed weten wat mensen drijft én wat ze tegenhoudt.

Daarover ging de themabijeenkomst die Movinnio samen met DGMR organiseerde op 10 april, de discussie op LinkedIn en de vakexcursie op 25 april.

De bijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt door:
DGMR – Infrasite – Acquire Publishing – Avante

.

Hierna informatie (samenvattingen, presentaties, info over innovaties en foto’s) en daaronder nog een toelichting op het thema.

Informatie

Volg de links hierna voor meer informatie.

Themabijeenkomst ‘P+R en de psychologie van het overstappen’
- Samenvatting Themabijeenkomst in pdf
- Het verslag van de Themabijeenkomst in pdf (versie 14-5-13)
- Een samenvatting van de LinkedIn-discussie ‘Wat houdt mensen tegen vaker over te stappen op OV of fiets?’ in pdf
- Foto’s van de Themabijeenkomst
Vak-excursie ‘P+R en de psychologie van het overstappen’ (Folder)
- Samenvatting excursie in pdf
- Verslag van de excursie in pdf
- Facts en figures over P+R-terreinen van Amsterdam en over de Passenger Terminal Amsterdam.
- Andere achtergrond-informatie waaronder de presentatie, is op te vragen bij Camilla Meijer: cmeijer@omgevingenbeleving.nl
- Foto’s vak-excursie
Congres “Van knelpunt naar knooppunt in het ketenvervoer”, november 2012
- Samenvatting (komt later) en andere info congres over knooppunten (29-11-12)
Lopende Movinnio-innovatieprocessen op P+R-gebied
- MobiBus (folder)
- Fiets.Hub (flyer, paneel) – Multimodale Reisplanner (paneel)
- MijnFiets-JouwFiets (paneel)
.

Hierna de links naar de presentaties van de Themabijeenkomst.
Sprekers:
- Hans van Leeuwen, DGMR/Movinnio: Milieu, duurzaamheid, het nut van ketenmobiliteit. Ontvangst en Inleiding in pdf-formaat
- Gerard Tertoolen, XTNT: De psychologie van het overstappen. In pdf.
- Jeroen van Schooten, MVSA – Meyer en Van Schooten Architecten: Beleving door vormgeving. In Powerpoint (Pdf was te groot)
- Gertjan Verbaan en Hans van Leeuwen, DGMR – In weer&wind en toch comfortabel&veilig? In pdf.
- Martijn Abeling, Movares: Huidige praktijkervaringen mn rond stations. In pdf.
- Ed van Savooyen, Spark-parkeren: Doelgroepen benaderen/verleiden. In pdf.

Meer informatie over de vak-excursie komt binnenkort op deze pagina.

Toelichting op het thema: scrol verder naar beneden.
Ontvangen aanmeldingen. Laatste aanpassing: 9-4-13. Ook de afmeldingen zijn verwerkt.
Uitnodiging in pdf

Uw mening telt ook vooraf. Lever een bijdrage op LinkedIn.  Kan nog steeds.

Wanneer: Woensdag 10-4-2013
Tijd: 14u00 – 18u30 (reizen buiten de spits)
Adres: DGMR Raadgevende ingenieurs, Casuariestraat 5, 2501 CJ Den Haag
Deelnamebijdrage: Geen
Aan personen die geen Movinnio-partner zijn, wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van 95€*
(Zie de deelnamevoorwaarden met name voor onverhoopte afmelding)
Aanmelding: Tot uiterlijk 7 april per email: tb@movinnio.nl
Sprekers:
- Hans van Leeuwen, DGMR/Movinnio: Milieu, duurzaamheid, het nut van ketenmobiliteit.
- Gerard Tertoolen, XTNT: De psychologie van het overstappen.
- Jeroen van Schooten, MVSA – Meyer en Van Schooten Architecten: Beleving door vormgeving.
- Gertjan Verbaan en Hans van Leeuwen, DGMR – In weer&wind en toch comfortabel&veilig?
- Ed van Savooyen, Spark-parkeren: Doelgroepen benaderen/verleiden.
- Martijn Abeling, Movares: Huidige praktijkervaringen mn rond stations.
Er is evenveel tijd ingeruimd voor de sprekers als voor de discussie.

*: Om de organisatie-uren te dekken vragen we een vrijwillige bijdrage. En we bieden de mogelijkheid de bijeenkomst te sponsoren.

Vak-excursie: parallel wordt er een excursie georganiseerd om de problemen en mogelijke oplossingen samen te bekijken en te beleven. Meer informatie en uitnodiging in het betreffende bericht.

Toelichting op het thema: “P+R en de psychologie van het overstappen”

Ketenmobiliteit is één van de oplossingen voor betere bereikbaarheid en duurzamere mobiliteit. Bij ketenmobiliteit hoort overstappen van de ene op de andere vervoersmodaliteit. En juist bij dat overstappen ervaren mobilisten veel problemen waardoor ze de file of duur parkeren prefereren boven de problemen cq onzekerheden van het overstappen op de ‘knooppunten’ in de mobiliteitsketen.

De problemen lijken over het algemeen zonder hoge kosten en in relatief korte tijd op te lossen. Met name in vergelijking tot het uitbreiden van wegen- en railinfra wat ook tot verbetering van de bereikbaarheid zal leiden. Maar er zijn nauwelijks organisaties die zich met deze problematiek bezighouden. Wel met overstappen van trein naar trein (NS Stations) of met het parkeren van auto’s. Maar er lijken geen bedrijven te zijn die hun geld willen of kunnen verdienen met het exploiteren van ‘multimodale knooppunten’. Gevolg is dat mobiliteits- cq ketenbeleid nog nauwelijks effect heeft.

Tijd om eens goed te kijken naar de mobilist en zijn ‘weerzin’ tegen overstappen.
Vervolgens kunnen concrete ideeën ontwikkeld worden om de ‘knooppunten’ beter te organiseren, aantrekkelijker te maken en comfortabeler te maken. Bedrijven en andere organisaties kunnen de mobilist een passende service gaan bieden tbv het overstappen en daarmee effectief het ketenvervoer verder helpen.

zoenstrook

parkeren

 • Movinnio is gestopt

  Per oktober 2015 stopt Stichting Movinnio.
  In ongeveer 10 jaar is het niet gelukt Movinnio voldoende continuïteit te geven.
  Ideeën waren er altijd voldoende maar het lukte uiteindelijk niet om voldoende denkers en doeners bij elkaar te brengen.
  Helaas.
  Het bestuur bedankt iedereen die bijdroeg aan de stichting, in welke vorm ook.

  Wil de Kort
  Joep Dickhaut